VÄNTELISTA

Här finns de som ansökt till klubben! Står ditt namn i färgen g så har din ansökan blivit läst, men du har inte blivit meddelad. Står ditt namn i färgen mörkgrå så har du blivit meddelad och kommer snart få ett datum om när du kan få gå med. Står ditt namn i färgen svart så får du gå med på det datum som du fått, som även står vid ditt namn.

  1. Judith Dolphinbard
  2. Bethany Pinkfield
  3. Ebba Duskstar
  4. Majken Softberg
  5. Willow Shadowward