VÄNTELISTA

Här finns de som ansökt till klubben! Står ditt namn i färgen g så har din ansökan blivit läst, men du har inte blivit meddelad. Står ditt namn i färgen mörkgrå så har du blivit meddelad och kommer snart få ett datum om när du kan få gå med. Står ditt namn i färgen svart så får du gå med på det datum som du fått, som även står vid ditt namn.

  1. Judith Dolphinbard
  2. Bethany Pinkfield